bio

Beatrijs Lombaerts werd geboren te Gent in 1964. Zij woont en werkt te Antwerpen en Frankrijk.


Zij genoot haar opleiding aan de Koninklijke Academie te Antwerpen en aan het ‘Institut Superieur National des Beaux-Arts’ te Parijs.


Oorspronkelijk genoot linosneden Lombaerts’ voorkeur tot zij plots een verrassende disciplinewending kent. Van zwart op wit, gaat ze naar collage, met een verfijnd register van kleuren.


Beatrijs verzamelt hartstochtelijk allerlei mooie, kleurrijke papieren en materialen als oude foto’s, kranten, brieven en grafische teksten.

De geschiedenis van het papier geraakt onlosmakelijk verweven met het werk van Beatrijs Lombaerts.


Wat ooit papier was en bestemd voor de vuilbak, transformeert zich in landschappen, wolken, bomen, steden en mensen. Uiteindelijk ontstaan uiterst verfijnde en prachtige werken met een grote gelaagdheid waarin de mens centraal staat.

Wie goed kijkt, kan nog flarden van teksten en kranten lezen.

Al snel wordt duidelijk dat het papier het werk mede bepaalt.


Zij doet haar grote nationale voorgangers zoals René Magritte, E.L.T. Mesens, Pierre Alechinsky en Pol Bury alle eer aan. De mens in zijn dagelijkse omgeving blijft voor Beatrijs Lombaerts een onuitputtelijke inspiratiebron.Beatrijs Lombaerts est née à Gand en 1964. Elle vit et travaille à Anvers et en France. 

Elle a étudié à l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers et à l'Institut Supérieur National des Beaux-Arts de Paris.

 

Au début de sa carrière, la linogravure était le médium préféré de Lombaerts, jusqu'au moment où elle change de discipline; du noir sur blanc, elle passe au collage, avec un registre de couleurs raffiné.

Lombaerts collectionne avec passion toutes sortes de papiers et de matériaux beaux et colorés, tels que de vieilles photos, des journaux, des lettres et des textes contenant des éléments graphiques. 
L'histoire du papier est inextricablement liée à l'œuvre de Lombaerts.

Ce qui était du papier et était destiné à la poubelle se transforme en paysages, en nuages, en arbres, en villes et en personnages. En fin de compte, des œuvres extrêmement raffinées et belles, avec une grande stratification, apparaissent, dans lesquelles l’homme occupe une place centrale. 
En regardant de près, on parvient à déchiffrer des bribes de textes et de journaux. 
Il devient vite évident que le papier co-détermine l'œuvre.

Lombaerts rend pleinement justice à ses grands prédécesseurs nationaux tels que René Magritte, E.L.T. Mesens, Pierre Alechinsky et Pol Bury. L'homme dans son environnement quotidien reste une source d'inspiration inépuisable pour elle.


Beatrijs Lombaerts was born in Ghent in 1964. She lives and works in Antwerp and France.


She received her education at the Royal Academy in Antwerp and at the 'Institut Superieur National des Beaux-Arts' in Paris.


Originally, linocuts were Lombaerts' preference until she suddenly took a surprising turn in discipline. From black on white, she goes to collage, with a refined register of colors.


Beatrijs passionately collects all kinds of beautiful, colorful papers and materials such as old photos, newspapers, letters and graphic texts.
The history of paper becomes inextricably intertwined with the work of Beatrijs Lombaerts.


What was once paper and destined for the garbage bin transforms into landscapes, clouds, trees, cities and people. Ultimately, extremely refined and beautiful works are created with many layers in which people are central.
If you look closely, you can still read fragments of texts and newspapers.
It soon becomes clear that the paper also determines the work.


She emulates her great national predecessors such as René Magritte, E.L.T. Mesens, Pierre Alechinsky and Pol Bury all credit.

People in their daily environment remain an inexhaustible source of inspiration for Beatrijs Lombaerts.

Studies-Etudes


 • 1984 - 1988 Vrije grafiek en de pedagogische cursus aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen
 • 1988 - 1989 Gastleerlinge aan de "Ecole Nationale des Beaux- Arts de Paris
 • 1988 - 199| Vrije Grafiek aan het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen


Onderscheidingen -- Distinctions - Awards


 • 1986 Prijs voor Grafiek CMW Antwerpen (diepdruk): geselecteerd met vermelding.Prijs Frans Hamer
 • 1989 Prijs voor Grafiek CMW Antwerpen (hoogdruk)
 • 1990 Prijs van de Stad Antwerpen (hoogdruk)
 • 1990 Prijs Laurent David
 • 1992 Internationale Prijs "Hof De Bist" ter gelegenheid van Antwerpen Cultuurstad van Europa 1993


Een selectie van Exposities


 • 1989 Prijswinnaars van het CMW, Museum Plantijn Moretus, Antwerpen

 L'Atelier des Arts Graphiques de I'Institut National Supérieur des Beaux-Arts, d'Anvers, Parijs, Antwerpen


 • 1990 KASKA - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen

Jordaenshuis


 • 1991 Hof De Bist, Ekeren 
 • 1992 Confrontaties reizende tentoonstelling (o.a. in musea te Johannesburg, Dublin, Luik, Hasselt,Elsene...) met het werk van hedendaagse kunstenaars.


 • 1993 Start Elzenveld, Antwerpen ter gelegenheid van "Antwerpen, Culturele hoofdstad van Europa"  

Groepstentoonstelling, opening nieuwe galerij CAMPO, Antwerpen


 • 1994 Stedelijk Museum Alfons Blomme, Roeselare

Groepstentoonstelling Kunst bekent Kleur, Brussel

Groepstentoonstelling hulde aan Remi De Cnodder, Elzenveld, ,Antwerpen

Gynaika Cultureel Centrum Elzenveld, Antwerpen


 • 1996 Cultureel Centrum De Markthallen, Herk-De-Stad
 • 1999 Elzenveld Sommézaal,- Antwerpen

Centre dart Chapelle de Boendael


 • 2001 De HARTVEROVERENDE I00 in het Huis Wielemans, Brussel

Groepstentoonstelling RWE Brussel-Berlijn-Essen

Art Gallery "Antilope" Lier


 • 2002 Art Gallery Ludwich Lefevere "Zomerprogramma Knokke 2002"
 • 2003 Art-Mix Gallery, Antwerpen

Brussel-Jette, Privé tentoonstelling ten huize van dhr:. en mevr:. Potargent-Van Den Eynde.


 • 2005 Elzenveld Antwerpen tentoonstelling "ça roule"


 • 2007 - 2012 Gallerij Van Campen & Rochtus


 • 2012 - 2024 Exposities De kleinst galerij en atelier te Antwerpen


 • 2019 Vienna Private exhibition


 • 2023 LOMAK kleinste museum van België